SHB công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010

Gốc
KTĐT - Năm 2010, SHB đặt kế hoạch kinh doanh với vốn điều lệ tăng lên 3.500 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 40.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 650 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010. Theo đó, tính đến ngày 31/3/2010, vốn huy động thị trường của SHB đạt 15.478,31 tỷ đồng, bằng 65,86% kế hoạch năm 2010; dư nợ cho vay đạt 13.461,86 tỷ đồng, tăng 4,94 % so với cuối năm 2009; lợi nhuận trước thuế đạt 161,08 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 25% so với kế hoạch cả năm 2010. Năm 2010, SHB đặt kế hoạch kinh doanh với vốn điều lệ tăng lên 3.500 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 40.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 650 tỷ đồng. Trước đó, SHB thông báo lùi ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần thứ 18 vì ngân hàng phải hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng trước khi tiến hành họp đại hội cổ đông. Ngày họp sẽ được SHB thông báo sau. Theo VnEconomy.vn

Tin nóng

Tin mới