SHB đạt 336,47 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng

Gốc
(ĐTCK-online) Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2009. Theo đó, hết quý III/2009, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 21.155 tỷ đồng, tăng 47,10% so với năm 2008 và đạt 103,18% so với kế hoạch cả năm 2009. Huy động thị trường I đạt 12.429 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 8.576 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế sau khi đã trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định của NHNN của SHB đạt 336,47 tỷ đồng, bằng 100,14% kế hoạch năm 2009. Mới đây, HĐQT SHB đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009, trong đó lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 405 tỷ đồng và chia cổ tức 12%. Hiện SHB đang chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ bất thường để xin ý kiến về việc tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng ngay trong quý IV/2009. Trước đó, SHB đã hoàn tất các thủ tục phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và đang trình UBCK. Dự kiến đến cuối tháng 10/2009, SHB sẽ chốt danh sách cổ đông và đến đầu tháng 11/2009 sẽ thực hiện.

Tin nóng

Tin mới