SHB: tăng vốn lên 4.500 tỷ đồng, chia cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt

Gốc
Đại hội Cổ đông Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng và kế hoạch trả cổ tức năm 2007.

Tin nóng

Tin mới