SHB thông qua đề án nhận sáp nhập VVF

Gốc
NDĐT - Ngày 24-10, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức thành công ĐHCĐ bất thường năm 2015. Theo đó, Đại hội đã thông qua giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính CP Vinaconex – Viettel (VVF) vào SHB với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành cao.

SHB sẽ phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu tương ứng 1.000 tỷ đồng để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần của VVF theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu VVF đổi lấy 1 cổ phiếu SHB, mệnh giá 10.000 đồng/CP), đưa vốn điều lệ của SHB lên 10.486 tỷ đồng, tổng tài sản SHB năm 2015 đạt 200.000 tỷ đồng, lợi nhuận 1.120 tỷ đồng.

Sau sáp nhập, SHB sẽ tái cấu trúc VVF thành Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH một thành viên trực thuộc SHB. Nhằm hợp tác khai thác tối đa tiềm năng to lớn thị trường dịch vụ tài chính tiêu dùng, SHB kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho SHB tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài mua cổ phần hoặc liên doanh với Công ty tài chính tiêu dùng SHB sau một thời gian hoạt động với tỷ lệ nắm giữ tối đa theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, SHB kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có ý kiến với Bộ Tài chính miễn 100% thuế thu nhập trong ba năm, từ 2013 đến 2015, theo kiến nghị trong Đề án sáp nhập HBB vào SHB; miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp hai năm 2016 và 2017 (trong đó, 50% thuế được miễn theo kiến nghị trong Đề án sáp nhập HBB vào SHB, 50% thuế được miễn sau khi nhận sáp nhập VVF)...

Đồng thời, SHB kiến nghị Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ cho phép SHB phân bổ dự phòng phải trích cho trái phiếu đặc biệt VAMC phát hành trước năm 2015 trong 10 năm theo khả năng tài chính của Ngân hàng kể từ ngày phát hành trái phiếu; phân bổ dự phòng phải trích cho trái phiếu đặc biệt phát hành từ năm 2015 trở đi trong vòng 10 năm theo khả năng tài chính của SHB kể từ ngày phát hành trái phiếu; Ngân hàng Nhà nước không cộng nợ xấu từ cho vay, ủy thác đầu tư, trái phiếu VVF khi thực hiện công tác xếp hạng TCTD hoặc khi tính các điều kiện xin cấp phép khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trước khi đệ trình ĐHCĐ bất thường thông qua giao dịch sáp nhập, trong ba năm qua, SHB đã tính toán, tìm hiểu kỹ lưỡng hoạt động của VVF và nghiên cứu thị trường tài chính tín dụng tiêu dùng. Thành lập năm 2009, đến nay VVF đã có được vị thế và năng lực nhất định trong lĩnh vực tài chính. Tính đến 30-6, tổng tài sản của VVF đạt gần 1.230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13,4 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ của các cổ đông lớn như Viettel, Vinaconex tình hình tài chính của VVF lành mạnh trước khi thực hiện giao dịch sáp nhập. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu đến 30-6 là 35% nhưng tổng dư nợ thấp nên giá trị tuyệt đối chỉ là 57 tỷ đồng.

Ngay sau Đại hội, SHB sẽ tích cực triển khai các bước nhận sáp nhập, bảo đảm VVF hoạt động liên tục, hiệu quả. Theo kế hoạch kinh doanh dự kiến, Công ty tài chính tiêu dùng sau sáp nhập sẽ đạt tổng lợi nhuận trước thuế 68 tỷ đồng năm 2016, đạt 139,2 tỷ đồng năm 2017, đạt 191,2 tỷ đồng năm 2018, đóng góp hiệu quả vào hoạt động kinh doanh chung của SHB.

V.PHONG

Tin nóng

Tin mới