CTCP Kho vận Giao nhận ngoại thương (mã CK: TMS) thông báo, HĐQT Cty đã thống nhất chủ trương sáp nhập với CTCP Hàng hải Sài Gòn (mã CK: SHC). Phương án sáp nhập sẽ được trình ĐHCĐ để thông báo.

(LĐ) - CTCK Sài Gòn (SSI) là đơn vị tư vấn sáp nhập cho hai Cty nói trên. Hiện tại, SHC niêm yết tại sàn HN, còn TMS niêm yết trên sàn TPHCM. Trước đó có 2 DN niêm yết trên sàn HoSE cũng lên kế hoạch sáp nhập là CTCP Ximăng Hà Tiên 1 và CTCP Ximăng Hà Tiên 2. Đ.H