Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến giảm xuống 30 tỷ đồng thay vì 70 tỷ đồng như Nghị quyết ĐHCĐ thông qua đầu năm.

Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Quốc tế Sơn Hà, mã SHI cho biết, Hội đồng quản trị dự kiến sẽ trình ĐHCĐ bất thường sắp tới xem xét điều chỉnh kế hoạch đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất xuống mức 30 tỷ đồng. Theo Nghị quyết ĐHCĐ đầu năm chỉ tiêu này là 70 tỷ đồng.

Ông Sơn cho biết 9 tháng đầu năm 2011, do tỷ lệ chi phí/doanh thu lên mức 85,9% so với 80,3% cùng kỳ năm trước khiến lợi nhuận hợp nhất 9 tháng chỉ đạt 26,9 tỷ đồng.

Về vấn đề di chuyển nhà máy tại Hà Nội và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại đây, ông Sơn cho biết 2 nhà máy của SHI hiện nằm trong quy hoạch phát triển thương mại nên công ty định hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất của 2 nhà máy này sang chức năng đô thị kết hợp xây dựng nhà ở, văn phòng cho thuê và mặt bằng bán lẻ. Do vậy, công ty chủ trương tìm địa điểm mới để di chuyển nhà máy.

SHI hiện có 2 nhà máy đặt tại Hà Nội tại Diễn (Từ Liêm) và thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng). Theo quy hoạch, cụm công nghiệp Từ Liêm sẽ được chuyển đổi sang chức năng đô thị; thị trấn Phùng hiện được quy hoạch thành khu đô thị sinh thái. Do vậy, các ngành gia công cơ khí có giá trị gia tăng thấp sẽ gặp những khó khăn do chi phí nhân công, chi phí vận chuyển, chi phí bảo vệ môi trường tăng.

Nguồn Đầu tư chứng khoán