CTCP Quốc Tế Sơn Hà (HOSE: SHI) đã công bố BCTC quý 4/2015 với doanh thu thuần hơn 641 tỷ đồng, lãi ròng ghi nhận hơn 12 tỷ đồng, tăng 28% cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2015, SHI ghi nhận lãi ròng tăng đột biến lên gần 81 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh thu hoạt động tài chính của SHI cũng tăng 167% so với cùng kỳ do quý này ghi nhận khoản tiền cổ tức của CTCP Sơn Hà Sài Gòn (HNX: SHA ). Chi phí tài chính ghi nhận hơn 23 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm hơn 15% cùng kỳ chỉ còn 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng cũng ghi nhận giảm 32% xuống còn 34 tỷ đồng giúp cải thiện lợi nhuận. Lãi ròng quý 4/2015 của SHI đạt 12.3 tỷ đồng, tăng 28% so với quý 4/2015.

Lũy kế cả năm 2015, doanh thu đạt 2,215 tỷ đồng, tăng 11% so với 2014. Đáng chú ý, tỷ lệ giữa chi phí (chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp) trên doanh thu thuần giảm từ 9.1% xuống 7.7% giúp cải thiện lợi nhuận. Theo đó, lãi sau thuế của SHI đạt gần 81 tỷ đồng, tăng 125% so với năm 2014, và vượt 24% kế hoạch lợi nhuận năm 2015.

SHI: Lai rong 2015 dat 81 ty dong, gap hon 2 lan cung ky - Anh 1

Tài liệu đính kèm:
20160202_20160202 - SHI - BCTC HOP NHAT QUY 4.2015.PDF