Nghị quyết HĐQT của CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) đã thông qua việc lựa chọn Công ty quản lý quỹ Vietnam Holding Limited (VHAM) là nhà đầu tư chiến lược trong đợt phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi năm 2015.

Được biết, VHAM là nhà đầu tư tổ chức lớn nhất, đang nắm giữ 6.8% vốn SHI và có ý định gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Tài liệu đính kèm:
20151201_20151201 - SHI - NQ HDQT lua chon nha dau tu chien luoc.pdf