Chủ tịch HĐQT của CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) cho biết, Công ty dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét điều chỉnh kế hoạch đối với chỉ tiêu LNST hợp nhất xuống 30 tỷ đồng.

Theo SHI, 9 tháng đầu năm 2011, trong khó khăn chung, hoạt động kinh doanh của Công ty bị giảm so với cùng kỳ năm trước, khiến LNST hợp nhất 9 tháng chỉ đạt 26,9 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính là do tỷ lệ chi phí/doanh thu tăng cao lên mức 85,9% so với 80,3% cùng kỳ năm trước. HĐQT Công ty dự kiến sẽ trình ĐHCĐ bất thường sắp tới xem xét điều chỉnh kế hoạch đối với chỉ tiêu LNST hợp nhất xuống mức 30 tỷ đồng.

Hiện nay, SHI có 2 nhà máy đặt tại Hà Nội là Diễn (Từ Liêm) và thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng). Theo quy hoạch, cụm công nghiệp Từ Liêm sẽ được chuyển đổi sang chức năng đô thị; thị trấn Phùng hiện được quy hoạch thành khu đô thị sinh thái.

Do vậy, các ngành gia công cơ khí có giá trị gia tăng thấp sẽ gặp những khó khăn do chi phí nhân công, chi phí vận chuyển, chi phí bảo vệ môi trường tăng. Do vậy, Công ty chủ trương tìm địa điểm mới để di chuyển nhà máy.

2 nhà máy của SHI hiện nằm trong quy hoạch phát triển thương mại nên Công ty định hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất của 2 nhà máy này sang chức năng đô thị kết hợp xây dựng nhà ở, văn phòng cho thuê và mặt bằng bán lẻ.

ĐTCK