Lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên 328,5 tỷ đồng, từ mức lỗ hơn 77 tỷ đồng trong năm trước.

SHN bao lai 328,5 ty dong nam 2015 - Anh 1

Ảnh minh họa.

CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2015 với doanh thu thuần 27,5 tỷ đồng, gấp 55 lần so với cùng kỳ năm trước.

SHN cho biết, doanh thu này chủ yếu đến từ hoạt động cung cấp thép, xuất khẩu nước tăng lực và cung cấp dịch vụ bất động sản theo hợp đồng giữa SHN và CTCP Ngôi sao An Bình.

Giá vốn bán hàng trong kỳ gần 10,6 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty không phát sinh chi phí này. Theo đó, lợi nhuận gộp công ty đạt 16,9 tỷ đồng, tăng 34 lần so với quý IV/2014.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ của SHN đạt hơn 253,9 tỷ đồng, tăng vọt so với mức vỏn vẹn 58 nghìn đồng cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư cổ phiếu.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty tăng lần lượt 107,5% và 163%, đạt 753 triệu đồng và gần 1,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý IV/2015, SHN ghi nhận lợi nhuận sau thuế 267,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lỗ hơn nửa tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm, SHN đạt tổng doanh thu 94,7 tỷ đồng, tăng gấp hơn 41 lần năm 2014. Lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên 328,5 tỷ đồng, từ mức lỗ hơn 77 tỷ đồng trong năm trước.

Mặc dù kết quả kinh doanh tăng mạnh nhưng so với kế hoạch doanh thu 1.228 và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng đặt ra hồi đầu năm, SHN mới chỉ hoàn thành lần lượt 7,7% và 93,9%.

Tại ngày 31/12/2015, tổng tài sản của SHN đạt hơn 538 tỷ đồng, tăng 120% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt đạt gần 5 tỷ đồng, tăng vọt so với mức hơn 150 triệu đồng đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn không biến đổi nhiều với mức gần 121 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 28,6%, còn 15,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tăng vọt từ mức gần 105 tỷ đồng lên 372,5 tỷ đồng, tương đương mức tăng 255,4%.

Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 43,9% so với đầu năm, còn 123 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối kỳ đạt 328,5 tỷ đồng.

TRẦN THÚY