Các nhà cung cấp Internet tại Việt Nam thông báo họ sẽ cùng phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện 10 năm Internet Việt Nam trong tháng này ...