SHS chốt quyền chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 25% vào ngày 25/7

Cổ đông của SHS sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 25%, theo đó tổng số lượng cổ phiếu mới phát hành trong đợt này xấp xỉ 163 đơn vị với giá trị phát hành theo mệnh giá gần 1.630 tỷ đồng.

Ngày 25/7 là ngày cuối cùng SHS chốt danh sách đăng ký cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 25/7 là ngày cuối cùng SHS chốt danh sách đăng ký cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ. (Ảnh: Vietnam+)

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) công bố 25/7 là ngày cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, SHS sẽ phát hành thêm hơn 117 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 18%, theo đó cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 18 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội cũng phát hành bổ sung gần 46 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 7%. Như vậy, các cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới (các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành hành).

Theo phương án này, cổ đông của SHS sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 25% và tổng số lượng cổ phiếu SHS phát hành trong đợt này xấp xỉ 163 đơn vị với giá trị phát hành theo mệnh giá gần 1.630 tỷ đồng.

Theo SHS, nguồn phát hành cổ phiếu trong đợt này được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty. Như vậy, vốn điều lệ của SHS sau đợt phát hành sẽ tăng lên trên 8.130 tỷ đồng, đứng thứ 4 tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Kết quả kinh doanh trong năm nay, doanh thu của công ty tại quý 1 đạt 685 tỷ đồng, tăng trưởng 16% và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 411 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHS chốt phiên giao dịch ngày 8/7 có mức giá 14.400 đồng/cổ phiếu./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/shs-chot-quyen-chia-thuong-co-phieu-ty-le-25-vao-ngay-257/804835.vnp