SHS đạt lợi nhuận trước thuế 72 tỷ đồng

Gốc
Theo tin từ CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHS), 9 tháng đầu năm, Công ty đã đạt doanh thu 108.9 tỷ đồng, hoàn thành 91.9% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt trên 72 tỷ đồng tương đương 145% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

SHS đã hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ từ 410 tỷ đồng lên 1,000 tỷ đồng trong năm 2009. Theo phương án tăng vốn, cổ đông hiện hữu sẽ được mua với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cp sẽ được mua thêm 1) với giá bằng mệnh giá. SHS dành 5% (trên vốn điều lệ 410 tỷ đồng) để phát hành cho CBNV với giá 15,000 đồng/cp. Số cổ phần còn lại SHS sẽ phát hành ưu tiên cho đối tác chiến lược nước ngoài với giá bằng 70% giá bình quân của 5 phiên liên tục tính đến thời điểm chốt danh sách.

Tin nóng

Tin mới