SHS: Hơn 58.9 triệu cp giao dịch bổ sung ngày 02/06

Gốc
Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo, ngày 02/06 là ngày giao dịch đầu tiên của hơn 58.9 triệu cp niêm yết bổ sung của CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX: SHS)

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội; - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông; - Mã chứng khoán: SHS - Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu; - Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 58,937,004 cổ phiếu - Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 589,370,040,000 đồng - Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 100 triệu cổ phiếu - Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 1,000 tỷ đồng - Ngày giao dịch chính thức: Thứ Tư, ngày 2 tháng 6 năm 2010.

Tin nóng

Tin mới