ICTnews - Ngày 27/3, Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) đã trao giấy phép dự án Trung tâm đào tạo và nghiên cứu vật liệu mới (CETRADE) với số vốn đầu tư 28 triệu USD.