Hội đồng quản trị CTCP Siam Brothers Việt Nam (HOSE: SBV) vừa thông qua Nghị quyết về chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

Siam Brothers Viet Nam chot danh sach tra co tuc tien mat 20% vao 05/07 - Anh 1

Theo đó, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/CP). Ngày đăng ký cuối cùng là 5/7/2017 và ngày chi trả cổ tức là 20/7/2017.

Được biết vốn điều lệ của Công ty là 205,4 tỷ đồng và số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 20,54 triệu CP. Như vậy, Công ty sẽ bỏ ra hơn 41 tỷ đồng để chi trả cổ tức.

CTCP Siam Brothers Việt Nam tiền thân là CT TNHH Siam Brothers Việt nam được thành lập từ tháng 7/1995. Đến tháng 9/2009 Công ty đổi tên thành CTCP Siam Brothers Việt Nam. Công ty chính thức giao dịch lần đầu tiên trên sàn HOSE vào ngày 16/5/2017 với giá tham chiếu là 40.000 đồng/CP.

Công ty có 2 mảng kinh doanh chính bao gồm sản xuất các loại dây PP, PE, dây thừng bện,... và kinh doanh các sản phẩm khác liên quan đến nông ngư nghiệp như phao nổi, khay nhựa đựng cá,...

Năm 2016, doanh thu của Công ty đạt hơn 508 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2015, đạt được sự tăng trưởng này là do Công ty gặp nhiều thuận lợi trong giá thành nguyên vật liệu khi giá hạt nhựa PE và PP vẫn trên đà giảm giá. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt gần 114 tỷ, tăng hơn 38% so với năm 2015. Điều này một phần là do các chi phí/hoạt động phát sinh khác trong năm 2016 đã chuyển từ lỗ gần 2 tỷ đồng năm trước thành khoảng lãi gần 2 tỷ đồng.

Sang năm 2017, SBV đặt chỉ tiêu doanh thu 601 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 141 tỷ đồng. Cũng trong quý I/2017, Công ty đã đạt được doanh thu gần 79 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 12 tỷ đồng lần lượt đạt khoảng 13% và 8,3% kế hoạch cả năm.