CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (Sico) vừa công bố bản cáo bạch niêm yết lần đầu theo quy định trước khi chính thức giao dịch 5.175 triệu cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) vào ngày 19/10 với mã chứng khoán SDH.

* Download: Bản cáo bạch niêm yết lần đầu.