Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Siết chặt kinh doanh ngoài ngành của tập đoàn kinh tế

Theo Dự thảo Nghị định về hình thành, tổ chức, hoạt động và giám sát đối với tập đoàn kinh tế nhà nước, các đơn vị này được yêu cầu đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh chính do chủ sở hữu giao để không bị ảnh hưởng bởi việc mở rộng kinh doanh các ngành nghề liên quan.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/262715/Default.aspx