Siết chặt quản lý báo cáo tài chính của DN niêm yết

Gốc
(HQ Online)- Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Bằng, qua công tác quản lý giám sát thị trường chứng khoán (TTCK) cho thấy chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán trên TTCK là một vấn đề hết sức lớn.

Muốn thị trường phát triển minh bạch thì chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán phải được cải cách theo thông lệ quốc tế. Ảnh internet.

Vì vậy, nếu không cải cách theo thông lệ quốc tế thì việc phản ánh báo cáo tài chính sẽ không trung thực với nhà đầu tư, với thị trường. Đồng thời, ngay cả với bản thân người quản lý DN cũng sẽ không nhận thấy được bản chất của DN.

Theo đó, năm 2014, UBCKNN sẽ phối hợp với Vụ Chế độ kế toán (Bộ Tài chính) trình Bộ Tài chính cho ban hành chế độ kế toán đối đối với các công ty chứng khoán theo giá trị hợp lý nhằm lành mạnh hóa và minh bạch hoạt động tài chính của các tổ chức này, loại bỏ những tiềm ẩn trong hệ thống tài chính.

Trong trường hợp cần thiết, tiếp tục xem xét bổ sung quy định về an toàn tài chính nhằm rút ngắn quá trình tái cấu trúc hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

"Dự kiến, UBCKNN sẽ đề xuất với Bộ Tài chính xem xét ban hành chuẩn mực và chế độ kế toán theo giá trị hợp lý. Tuy nhiên, trước mắt chỉ áp dụng với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để thí điểm"- Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng nhấn mạnh.

Còn theo đại diện của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), từ tháng 11-2011, Hội đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác với UBCKNN. Theo đó, VACPA đã hỗ trợ UBCKNN trong việc lựa chọn các DN kiểm toán, kiểm toán viên để chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết trên TTCK.

Ngoài ra, VACPA sẽ cùng với UBCKNN trong việc kiểm tra định kỳ, đột xuất chất lượng dịch vụ kiểm toán đối với các DN kiểm toán được chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán... Sau mỗi kỳ kiểm tra chất lượng hàng năm, VACPA và UBCKNN cùng phối hợp tổ chức hội thảo với sự tham gia của các công ty kiểm toán, thành viên thị trường chứng khoán để kịp thời xử lý những sai phạm, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã phát hiện trong kiểm tra.

Hiện nay, các sai sót thường gặp của các công ty niêm yết, công ty đại chúng trong việc chấp hành tuân thủ các chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, trong việc đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch đối với việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Do vậy, trong thời gian hiện nay khi UBCKNN đang triển khai chương trình tái cơ cấu toàn diện TTCK Việt Nam, VACPA sẽ hợp tác chặt với UBCKNN nhằm nâng cao chất lượng quản trị DN, nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính, đảm bảo yêu cầu minh bạch thông tin tài chính DN trên TTCK.

T.Hằng

Tin nóng

Tin mới