Ngân hàng Nhà nước đang soạn thảo dự thảo nghị định mới về thành lập và quản trị ngân hàng, theo hướng áp dụng những quy định chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn trong thành lập ngân hàng thương mại cổ phần mới.