Siết việc đào đường: Nhà thầu giãy nảy

Gốc
Tiến độ thi công bị chậm chẳng những nhà thầu bị phạt mà thời hạn 31-12-2009 do Ngân hàng Thế giới đặt ra cho dự án cũng khó bảo đảm.

Tin nóng

Tin mới