Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Siêu thị biến thành chợ

Siêu thị: không gian kín. Chợ: không gian mở. Một khi siêu thị chạy đua với chợ bằng cách làm cá, bán cá chưa qua sơ chế thì chúng không còn thân thiện

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/220838.asp