Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Siêu thị lấn dần kênh phân phối truyền thống

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Tỷ trọng giữa các nơi mua sắm này có thay đổi qua từng tháng nhưng có một điểm đáng lưu ý là ba tháng qua có sự thay đổi theo hướng gia tăng tỷ trọng của siêu thị và giảm dần của tiệm tạp hóa và chợ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=118714