24H.COM.VN - Vào thời điểm cuối năm, nhu cầu về mặt hàng nội thất và vật liệu xây dựng tăng lên khá mạnh. Nguyên nhân là bởi dịp cuối năm nhiều gia đình muốn thay đổi không gian nội thất hay tu sửa nhà cửa, nhiều công trình xây dựng cũng phải bước vào giai đoạn hoàn tất trước tết.