SII, kế hoạch lợi nhuận 2013 bằng 9,5% năm 2012

Gốc
(ĐTCK) Ngày 15/8, ĐHCĐ CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (SII) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với doanh thu 108,89 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10,17 tỷ đồng, lần lượt bằng 50% và 9,5% so với thực hiện năm 2012, do các dự án hạ tầng nước đang trong giai đoạn triển khai, chưa thu được lợi nhuận ngay.

Năm 2013, SII sẽ thoái vốn đầu tư vào các tài sản không thuộc ngành nước. SII sẽ tiếp tục chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư vào Dự án Diamond Riverside cho CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII), với giá trị chuyển nhượng bằng với giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển nhượng.

Trước đó, SII đã thu về hơn 120 tỷ đồng từ việc bán hết vốn tại CTCP Đầu tư và phát triển xây dựng Ninh Thuận (57,2 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Triệu (63,4 tỷ đồng) cho CII. Hiện SII đang chuẩn bị thanh lý Dự án chuyển nhượng quyền thu phí tuyến đường Điện Biên Phủ - Kinh Dương Vương.

ĐHCĐ SII cũng thông qua phương án chào bán hơn 18,37 triệu cổ phiếu trong năm 2013 và 6,146 triệu cổ phiếu trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng phát hành cho NĐT chiến lược.

Tin nóng

Tin mới