Lần đầu tiên tại Singapore, một nhóm sáu công ty đã bị phạt 262.000 đô la Singapore (2,93 tỷ đồng VN) vì thông đồng với nhau trong đấu thầu. Tiền phạt mỗi công ty ít hay nhiều tùy thuộc vào doanh thu năm và mức độ vi phạm.