Hanoinet - Khi biết tôi có ý định sinh con trai. rất nhiều người đã rỉ tai, truyền đạt lại những kinh nghiệm "xương máu" của mình ề lĩnh vực này. Thôi thì đủ cách nào là ăn mặn, buộc tinh hoàn trái, cắn tay phải.