(VietNamNet) - Hai người phụ nữ mò vào nhà trọ, đánh thuốc mê, khiến một sinh viên ngủ gục rồi cướp tài sản.