Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sinh viên các trường đại học, cao đẳng học ba môn lý luận chính trị bắt buộc

Gốc

ND - Sinh viên từ khóa tuyển sinh năm 2008 sẽ học ba môn học lý luận chính trị bắt buộc gồm: Những nguyên  lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119013&sub=74&top=41