Khoảng 40% các trường ĐH ở Nhật đang cấp tín chỉ cho những sinh viên tham gia công tác tình nguyện tại những vùng bị tàn phá bởi động đất/sóng thần ngày 11.3.

Đó là kết quả khảo sát do báo Mainichi Shimbun công bố ngày 7.11. Cuộc khảo sát được thực hiện trong tháng 9-10 tại 83 trường ở Nhật. Theo đó, tổng cộng 32 trường trả lời rằng họ đang cấp tín chỉ cho những sinh viên tham gia công việc tình nguyện tại vùng bị thảm họa tàn phá. Khoảng 72% trong số trường này nói rằng họ mong sinh viên sẽ gặt hái lợi ích giáo dục thông qua các hoạt động tình nguyện.

Văn Khoa