Chính phủ Anh ngày 15/8 đã công bố hai bản báo cáo, cho thấy việc học đại học luôn mang lại những lợi ích to lớn cho cả thu nhập của sinh viên tốt nghiệp cũng như nền kinh tế Anh.

Hai bản báo cáo mới mang tên "Ảnh hưởng của trình độ đại học đối với thu nhập cuộc sống" và " Mối liên hệ giữa sinh viên tốt nghiệp với tăng trưởng kinh tế đất nước" do Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Kỹ năng, và Bộ Giáo dục Anh lần lượt công bố.
Nghiên cứu đã so sánh thu nhập và việc làm của những người có một bằng đại học và ít nhất hai bằng cấp trình độ A, với những người có ít nhất hai bằng trình độ A và không có bằng đại học, nhằm giúp giới trẻ có định hướng và những quyết định tốt hơn cho tương lai.
Theo các bản báo cáo, số lượng sinh viên tốt nghiệp tăng lên được coi là tác nhân dẫn tới khoảng 20% mức tăng trưởng kinh tế Anh trong giai đoạn từ năm 1982-2005 và ít nhất 1/3 mức tăng sản lượng lao động trong giai đoạn từ năm 1994-2005.
Dựa vào nghiên cứu trên, bằng cách sử dụng các phân tích thuộc toán kinh tế, các nhà khoa học thấy rằng số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học tăng 1% trong lực lượng lao động sẽ làm tăng năng suất lao động lâu dài thêm 0,2-0,5%, khi tính đến những lợi ích gián tiếp. Nghiên cứu cũng cho thấy các nữ sinh tốt nghiệp đại học có khả năng tăng thu nhập thêm 250.000 bảng (tương đương 390.000 USD), trong khi các nam sinh có thể tăng thu nhập cá nhân thêm 165.000 bảng.
Bộ trưởng Khoa học và Đại học Anh David Willetts nhận xét rằng dữ liệu mới mà bản báo cáo cung cấp đã nêu bật hiệu quả khi đầu tư dài hạn cho việc học đại học. Ông nhấn mạnh thêm rằng trình độ đại học luôn là một trong những cách tốt nhất để mỗi cá nhân tìm được một công việc tốt và nghề nghiệp xứng đáng, song song với việc có những trải nghiệm thú vị trong thời gian sinh viên./.

(TTXVN)