Theo báo cáo thường niên về biến động trong giáo dục quốc tế ở Mỹ do Viện Giáo dục quốc tế xuất bản thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, số lượng sinh viên VN đang theo học tại các cơ sở giáo dục ĐH của Mỹ năm học 2010-2011 tăng 14% (từ 13.112 lên 14.888). Việt Nam hiện xếp thứ 8 trong số những nước có nhiều sinh viên du học nhất ở Mỹ so với vị trí thứ 20 cách đây 5 năm.

M.Luân