Tối 27/5, tại Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng nhằm ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của Hội Sinh viên trong những năm qua.

Trải qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc. Thông qua các hoạt động của mình, Hội đã và đang góp phần giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện sinh viên thành đội ngũ ưu tú của tuổi trẻ, tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang của phong trào học sinh sinh viên và các thế hệ đi trước, không ngừng phấn đấu, lập nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo và trau dồi đạo đức cách mạng. Trong suốt chiều dài cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Hội học sinh, sinh viên đã tập hợp, đoàn kết học sinh, sinh viên bồi dưỡng lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa; tổ chức và lãnh đạo phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên. Hội đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ mà Bác Hồ và Chính phủ đề ra lúc đó như "diệt giặc dốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm;" tổ chức bãi khóa, đấu tranh chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ mà tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của học sinh Trần Văn Ơn. Phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên không chỉ gây tiếng vang trong nước mà còn nhận sự ủng hộ và hưởng ứng của các tổ chức học sinh, sinh viên, thanh niên tiến bộ trên thế giới. Khi đất nước bị chia cắt, Hội Sinh viên Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, hăng hái góp phần khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Thành tích của Hội biểu hiện sinh động qua các phong trào như Tây tiến làm nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa các tuyến đường giao thông; phong trào Ba sẵn sàng; chống bắt lính, chống lại chính sách đầu độc, trụy lạc hóa thanh niên của Mỹ-ngụy, chống can thiệp Mỹ. Ngày nay, phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam vẫn luôn phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức hoạt động phong phú như phong trào "Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt," cuộc vận động "ba có, ba không," cuộc vận động "Sinh viên năm tốt" và "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh." Hội đã huy động hơn 50 triệu lượt thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã giúp đỡ đồng bào phát triển sản xuất, chăm sóc y tế... Chương trình "Tiếp sức mùa thi" thu hút hàng ngàn thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia, tư vấn, hỗ trợ hơn hai triệu lượt thí sinh và người nhà thí sinh, giới thiệu gần một triệu chỗ trọ giá rẻ và miễn phí; hàng trăm ngàn đơn vị máu cũng được sinh viên tình nguyện hiến giúp bệnh nhân.../. Ngọc Anh (TTXVN/Vietnam+)