Người sinh viên đến trường phải biết rằng mình có quyền hoài nghi và tranh cãi, có đủ tư cách và vai vế để làm điều đó. Người thầy sẽ gọi sinh viên đàng hoàng là các anh chị, sinh viên sẽ xưng "tôi" một cách đàng hoàng. Cứ tưởng đó là chuyện không hề lớn, vậy mà hóa ra rất khó thực hiện.