SJ1: Chào bán hơn 1.9 triệu cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động

Gốc
CTCP Thủy Sản Số 1 (HNX: SJ1) thông báo chào bán 1,925,000 cổ phiếu với giá 12,000 đồng/cp để huy động vốn bổ sung cho nguồn vốn lưu động.

Dự kiến chòa bán từ 26/03/2014 đến 23/04/2014 với khối lượng mua tối thiểu là 1 cổ phiếu.

HNX

Tin nóng

Tin mới