(ĐTCK-online) Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội cho biết, CTCP Xây dựng căn nhà mơ ước, tổ chức có liên quan với ông Đặng Đức Thành, thành viên HĐQT CTCP Thủy sản số 1 (SJ1), đăng ký bán 150.000 cổ phiếu trong tổng số 201.220 cổ phiếu SJ1 đang nắm giữ từ ngày 22/10 đến ngày 22/11.

Trong khi đó, cũng theo thông báo từ HNX, ông Ngô Đức Dũng, thành viên HĐQT của SJ1 lại đăng ký mua 25.000 cổ phiếu SJ1 từ ngày 22/10 đến ngày 22/11. Hiện ông Dũng đang nắm giữ 88.130 cổ phiếu SJ1.