SJ1: Thành viên HĐQT mua cổ phiếu không thành

Gốc
Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Ngô Đức Dũng – Thành viên HĐQT CTCP Thủy sản Số 1 (HNX: SJ1).

- Tên người thực hiện giao dịch: Ngô Đức Dũng; - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT; - Mã chứng khoán giao dịch: SJ1; - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 88,130 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 25,000 CP; - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP - Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 88,130 CP; - Thời gian thực hiện giao dịch: 12/9/2009 đến hết ngày 12/10/2009

Tin nóng

Tin mới