SJD trình Đại hội chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 14%

Gốc
(Vietstock) – HĐQT CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm 2010.

Cụ thể, dự kiến sản lượng điện thương phẩm đạt được trong năm nay là 292 triệu Kwh, tăng 16% so với mức thực hiện trong 2010, doanh thu đạt 237 tỷ đồng, tăng 11%, và lợi nhuận trước thuế cũng tăng 14% với mức 90 tỷ đồng. ĐHĐCĐ thường niên 2011 của SJD sẽ diễn ra lúc 8h00 ngày 15/04 tại Trụ sở công ty, Thị trấn Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước.

Tin nóng

Tin mới