SJM: Lãi 75,43 triệu đồng trong quý 2

Gốc
(NDHMoney) Báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Sông Đà 19 (mã SJM - HNX) vừa công bố cho thấy, lợi nhuận sau thuế của công ty là 75,43 triệu đồng trong khi cùng kỳ lỗ 6,66 tỷ đồng.

Doanh thu thuần trong quý II/2013 của SJM đạt 13,34 tỷ đồng, giảm 31,55% so với cùng kỳ. Tuy nhiên công ty lại ghi nhận mức lãi nhẹ 75,47 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ tới 6,66 tỷ đồng.

Theo SJM, lợi nhuận quý này tăng là do giá vốn hàng bán quý II/2013 giảm 33,28% so với quý 2 năm 2012. Chi phí quản lý doanh nghiệp quý II/2013 giảm so với quý II/2012 là 70,8%.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính quý tăng so với cùng kỳ là 121,81%, đồng thời chi phí tài chính quý giảm so cùng kỳ là 89,48%. Mặt khác chi phí khác giảm 99,16% so với quý II/2013.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SJM đạt 18,56 tỷ đồng doanh thu, giảm 40,43% so với 6 tháng đầu năm 2012. Lợi nhuận sau thuế của công ty là âm 831 triệu đồng, giảm mạnh 88,1% so với mức lỗ 6,98 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2012.

Được biết, quý I/2013 doanh thu của SIM đạt 5,22 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ, quý I lỗ ròng 907 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 326 triệu đồng.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu SJM dao động trong biên độ 1.700 – 2.300 đồng/cp, thanh khoản yếu.

Tin nóng

Tin mới