SJM: Quý 2 đã có lãi hơn 75 triệu đồng

Gốc
CTCP Sông Đà 19 (HNX: SJM) công bố BCTC quý 2/2013 với lợi nhuận sau thuế đạt 75 triệu đồng, tăng trưởng dương so với mức âm gần 6.7 tỷ đồng quý 2/2012.

Trong kỳ, doanh thu ở mức 13.3 tỷ đồng, giảm 31.55%; giá vốn hàng bán gần 12 tỷ đồng, giảm 33.28% làm lợi nhuận gộp ở mức hơn 1.3 tỷ đồng, chỉ còn giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tài chính chỉ ở mức 61 triệu đồng nhưng chi phí tài chính hơn 579 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 749 triệu đồng, giảm 70.8% làm lợi nhuận sau thuế chỉ còn 75 triệu đồng nhưng đã tăng trưởng dương so với con số âm gần 6.7 tỷ đồng quý 2/2012.

Do quý 1 công ty lỗ 907 triệu đồng, nên lũy kế 6 tháng đầu năm công ty lỗ 832 triệu đồng, giảm đáng kể so với mức lỗ gần 7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2012.

Bảng kết quả kinh doanh của SJM

Tính đến 30/06, tài sản ngắn hạn của công ty ở mức gần 116 tỷ đồng, giảm nhẹ 1.8% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho giảm 19.65% so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn của công ty tính đến 30/06 tăng nhẹ gần 2.6% nhưng nợ dài hạn tăng hơn 105% so với đầu năm.

Triệu Linh

Infonet

Tin nóng

Tin mới