Ông Trần Quang Vinh, em trai ông Trần Đức Phú - Thành viên HĐQT CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (HOSE: SMA) đăng ký bán hết 140,080 cp SMA từ ngày 09/08 đến 06/09 để giải quyết vấn đề cá nhân.

Được biết, trước đó từ ngày 08/07 đến 05/08, ông Vinh đã bán 50,330 cp trong tổng 100,000 cp SMA đăng ký trước đó.

Hằng Nga

infonet