SMA: Em trai Thành viên HĐQT Trần Đức Phú đã bán hết 140,080 cp

Gốc
Từ ngày 09/08 đến 06/09, ông Trần Quang Vinh, em trai ông Trần Đức Phú - Thành viên HĐQT CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HOSE: SMA) đã bán hết 140,080 cp SMA như đăng ký trước đó.

Theo đó, sau giao dịch này ông Vinh không còn nắm bất kỳ cổ phiếu SMA nào.

Hằng Nga

INFONET

Tin nóng

Tin mới