Smartphone Samsung A877 lộ diện!

Gốc
Uy ban quản lý FCC, Mỹ xác nhận rằng sản phẩm smartphone A877 sắp tới của Samsung sẽ được sử dụng trên dải băng tần kép mạng GSM, EDGE và WCDMA; kết nối Bluetooth vẫn được trang bị bình thường ở dòng máy handset mới này của Samsung.

Tin nóng

Tin mới