Người dùng mong muốn những smartphone 2017 sẽ có nhiều tính năng mới cùng thời lượng pin được cải thiện.

Khải Trần