Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) đăng ký mua thêm 200,000 cp từ ngày 08/08 đến 06/09 để tăng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ.

Dự kiến giao dịch thành công, ông Anh sẽ nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 5,141,773 cp lên 5,341,773 cp SMC, ứng với tỷ lệ sẽ tăng từ 17.42% lên 18.1% trên tổng số lượng cổ phiếu SMC đang lưu hành.

Hằng Nga

INFONET