(ĐTCK-online) Ngày 26/3, CTCP Chứng khoán SME (SME) tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2010. Ban lãnh đạo Công ty trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với việc phấn đấu đưa thị phần môi giới của Công ty lọt vào Top 10 CTCK có thị phần môi giới lớn, tương đương mục tiêu chiếm 5% thị phần thị trường; tăng trưởng số tài khoản 12%/tháng; lợi nhuận sau thuế 40,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty có chủ trương hợp tác với một số đối tác viễn thông triển khai cung cấp dịch vụ S-Pro Mobile, chiến lược mới để tăng trưởng thị phần và thương hiệu, mở rộng mạng lưới khách hàng tổ chức, đặc biệt với các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam để chia sẻ khách hàng, hợp tác, tận dụng lợi thế các bên. Cũng trong năm 2010, SMES dự kiến tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội trong quý II. Năm 2009, SME đạt doanh thu 72,4 tỷ đồng, tăng 253,6% so với năm 2008; lợi nhuận trước thuế đạt 25,256 tỷ đồng, tăng 215%.