Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

SMS: 8/10 ngày đăng ký cuối cùng phát hành thêm CP

Hanoinet- Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC (mã chứng khoán SMC) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu là ngày 8/10. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 4.10. Công ty này sẽ phát hành thêm 2,5 triệu cổ phiếu, trong đó cổ đông hiện hữu được mua theo tỷ lệ 10:2 (sở hữu 10 cổ phiếu cũ được mua thêm 2 cổ phiếu mới) với giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=24295