(ATPvietnam.com) -Kết thúc phiên họp HĐCĐ thường niên năm 2011 của CTCP Sông Đà 10.1 (mã chứng khoán: SNG), cổ đông của công ty đã hoàn toàn đồng thuận về việc hủy phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 45 tỷ đồng mà công ty đã thực hiện không thành công trước đó.

Được biết trước đó, SNG đã phát hành 605.000 cổ phiếu cho cổ đông khác với giá không thấp hơn 32.000 đồng/cp. Tuy nhiên, TTCK xuống thấp do đó không có NĐT nào đăng ký mua dẫn đến đợt phát hành đã không diễn ra. Giá hiện tại của cổ phiếu SNG là 20.300 đồng/cp. Vấn đề phân phối lợi nhuận trong năm 2010, cổ đông của công ty thông qua với tỷ lệ cổ tức năm 2010 lên đến 30%. Trong đó, chi bằng tiền với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng). 20% còn lại được công ty chia bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phần được nhận 1 cổ phần mới). Như vậy, Tổng số cổ phần công ty sẽ phát hành để trả cổ tức cho cổ đông là 768.060 đơn vị, tương đương giá trị theo mệnh giá là hơn 7,68 tỷ đồng. Dự kiến sau khi đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 46,63 tỷ đồng. Theo KQKD năm 2010 của SNG, công ty đạt 215,2 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 24,78 tỷ đồng. Bước sang năm 2011 công ty khá mạnh dạn khi đặt mục tiêu tăng trưởng khá mạnh so với năm 2010. Cụ thể, doanh thu phấn đấu đạt 314 tỷ đồng, lợi nhuận ước thực hiện 36,26 tỷ đồng. Tương ứng tăng trưởng 46% về doanh thu và 33% về lợi nhuận so với năm 2010. Tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm 2011 là 20%. Về kế hoạch giải ngân, trong năm 2011 công ty dự kiến thực hiện các dự án đầu tư với tổng mức đầu tư đạt gần 40 tỷ đồng. N.A