(Vietstock) - ĐHĐCĐ thường niên 2011 của CTCP Sông Đà 10.1 (HNX: SNG) đã thông qua việc tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức và hủy đợt chào bán riêng lẻ cho đối tác khác.

Đại hội cũng thống nhất hủy phương án chào bán riêng lẻ 605,000 cổ phiếu cho đối tác khác tăng vốn từ 39 tỷ đồng lên 45 tỷ mà ĐHĐCĐ thường niên 2009 đã thông qua. Giá chào bán bằng 80% bình quân của 5 phiên giao dịch liên tiếp nhưng không thấp hơn 32,000 đồng/cp. Công ty cho biết, phương án này thời điểm hiện nay chưa thể thực hiện được, do không có nhà đầu tư nào chào mua theo giá mà Đại hội đã thông qua trong thị trường đang xuống thấp. Được biết, SNG hiện đang giao dịch xung quanh mức giá từ 19,000 – 20,500 đồng/cp. Theo đó, Đại hội thông qua việc tăng vốn bằng hình thức trả cổ phiếu. Công ty sẽ trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 30%. Trong đó, trả cổ tức bằng tiền mặt là 10%; phần còn lại công ty sẽ phát hành thêm 768,060 cổ phiếu để thanh toán cổ tức. Nguồn thực hiện chi trả từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 đã được kiểm toán. Năm 2011, SNG đặt kế hoạch kinh doanh với 285.5 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận 36.3 tỷ đồng, giá trị đầu tư 40 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông là 20%.