QĐND Online - Theo báo cáo của Bộ Y tế, số bệnh nhân nhập viện có biểu hiện tiêu chảy cấp đã giảm, có tỉnh không có ca bệnh mới nhưng ổ dịch và đường lây vẫn phức tạp.